[phpBB Debug] PHP Notice: in file /chat/lib/class/AJAXChatTemplate.php on line 55: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
strigler.dk - Vis emne - Foredrag v/Pernille Skinnerup
Vis ubesvarede indlæg | Vis aktive emner * Arcade    Dato og tid er tirs 19. mar 2019 20:59Svar på emne  [ 1 indlæg ] 
 Foredrag v/Pernille Skinnerup 
Forfatter besked
Brugeravatar

Tilmeldt: tors 17. nov 2005 15:16
Indlæg: 7853
Geografisk sted: Vendsyssel
Highscores: 9
Indlæg Foredrag v/Pernille Skinnerup
[size=24:07819d9f76]Køb og salg af hest[/size:07819d9f76]
[size=9:07819d9f76]Spørgsmål og svar ligger i bunden af indlægget[/size:07819d9f76]

[i:07819d9f76][size=12:07819d9f76]Af Advokat Pernille Skinnerup
ps@muffogpartnere.dk
Muff & Partnere Advokatanpartsselskab[/size:07819d9f76][/i:07819d9f76]

Det vil formentlig overraske de fleste indenfor hesteverden, hvor ofte der indgås aftale om køb/salg af hest, uden at der oprettes en skriftlig aftale. Når det betænkes, at køb af hest for mange mennesker er en af de største økonomiske investeringer, man foretager sig i livet, og konsekvenserne ved pludselig at stå med en behandlingskrævende hest kan lægge beslag på store summer i en ellers fornuftig privatøkonomi, kan det ikke anbefales varmt nok, at gøre sig umage i en handelssituation, herunder at oprette en skriftlig købekontrakt.

På vor hjemmeside, www.muffogpartnere.dk og www.islandshest.dk, findes en skabelon til købekontrakt, der kan hentes ned og printes ud. Her findes også en sundhedserklæring og en vejledning om køb og salg af heste. Hos Landscentret Heste kan købes en rådgivningspakke om køb og salg af heste, der blandt andet indeholder købekontrakt med vejledning og sælger/købererklæring.

[b:07819d9f76]Handelsprocessen[/b:07819d9f76]
Dette foredrag tager udgangspunkt i den købekontrakt med dertilhørende sundhedserklæring og vejledning, som er at finde på hjemmesiden www.muffogpartnere.dk. Købekontrakten omfatter de punkter, der som minimum bør medtages i en handelsaftale om køb af hest. Det anbefales at bede sælger om at fremkomme med oplysninger om hestens sundhedstilstand, fodervaner med mere, og til det brug kan anvendes det oplysningsskema, som er døbt sundhedserklæring. Systematikken i handelsprocessen kan være følgende:

Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe, prøveredet den mm, og parterne er enige om de væsentligste forhold (pris, levering, vilkår med videre), udfylder sælger sundhedserklæringen, inden hesten skal handelsundersøges af en dyrlæge. Derved indgår også hestens forhistorie og sælgers øvrige oplysninger i dyrlægens bedømmelse af hesten. Medmindre helt ekstraordinære forhold gør sig gældende, bør enhver hest, der skal handles, gennemgå en klinisk handelsundersøgelse, evt. suppleret med en handelsrøntgen.

Når hesten er godkendt af dyrlægen, udfyldes og underskrives købekontrakten. Den udfyldte og underskrevne sundhedserklæring og dyrlægens erklæring bør være en integreret del af købsaftalen, da begge dele jo er vigtige forudsætninger for køberens beslutning.

Parterne kan også vælge at underskrive købekontrakten, før dyrlægens undersøgelse af hesten, og gøre købsaftalen betinget af, at dyrlægen kan godkende hesten. Dyrlægen bør også i dette tilfælde have mulighed for at få indblik i hestens forhistorie og sælgerens øvrige oplysninger om hesten (sundhedserklæringen) og på den baggrund tage stilling til, om hestens sundhedstilstand – samlet set – giver anledning til veterinærmæssige anmærkninger.

[b:07819d9f76]Købesum[/b:07819d9f76]
Det skal aftales, om købesummen erlægges kontant eller ved banknoteret check ved hestens levering. Udveksling af købers ydelse (købesum) og sælgers ydelse (hesten) bør således ske samtidig. Hvornår og hvordan hesten ”leveres” fremgår nedenfor.

Hvis sælger accepterer at modtage købesummen i afdrag og levere hesten til køber, inden købesummen er fuldt betalt, har sælger under særlige omstændigheder mulighed for at bevare ejendomsretten til hesten, indtil hele købesummen er blevet betalt.

Køber kan undersøge om hesten er fri og ubehæftet ved at rette henvendelse til Personbogen i Århus, et register over tinglyste rettigheder over løsøre, herunder heste.

[b:07819d9f76]Levering[/b:07819d9f76]
Tidspunktet for hestens levering er et meget væsentligt punkt at få aftalt. Risikoen for hestens hændelige undergang eller forringelse overgår fra leveringstidspunktet til køber. Det sædvanlige er, at køberen afhenter hesten på sælgers bopæl eller der, hvor sælger har hesten opstaldet.

Hvis køber af en eller anden årsag, der ikke kan bebrejdes sælger, bliver forhindret i at afhente hesten på det aftalte tidspunkt, er det i henhold til Købelovens bestemmelser ikke længere sælgers risiko, hvis hesten hændeligt kommer til skade eller dør, inden køber når at hente hesten. Køber skal således betale for hesten, selvom han ikke får den vare, han havde forudsat.

Vælger sælger at levere hesten til køber, er det sælger, der bærer risikoen for skader med videre, som hesten måtte blive påført under transporten.

[b:07819d9f76]Mangler[/b:07819d9f76]
Hvorvidt en hest lider af en skjult fejl eller mangel, afhænger også af ”leveringstidspunktet”. Det er per denne dato, at man bedømmer, om hesten lever op til de aftalte vilkår. For i videst muligt omfang at sætte køber i stand til at bedømme hvilken hest, han har kik på, foreslås det at lade sælger besvare en række spørgsmål om hestens vaner, sygehistorie med mere. En del af de spørgsmål (og svar), der er indeholdt i sundhedserklæringen, vil formentlig give nogle købere anledning til refleksion, og det er derfor vigtigt - som køber – at man har adgang til at drøfte svarene med sin dyrlæge, der kan råde køber om perspektiv og konsekvens.

[b:07819d9f76]Undersøgelsespligt[/b:07819d9f76]
I henhold til Købeloven har køber pligt til at undersøge hesten i forbindelse med købet. Tilsidesætter man denne undersøgelsespligt, kan skjulte fejl og mangler, som køber kunne have opdaget ved en sådan undersøgelse, ikke gøres gældende overfor sælger. Det anbefales derfor altid at lade hesten klinisk undersøge af en erfaren hestedyrlæge. Den kliniske undersøgelse kan eventuelt suppleres med at få hestens ben røntgenfotograferet – handelsrøntgen.

[b:07819d9f76]Reklamation[/b:07819d9f76]
Hvis køber opdager, at hesten lider af en skjult fejl/mangel, og i den anledning ønsker at rejse krav overfor sælger, skal køber reklamere i henhold til Købelovens bestemmelser herom.

Købelovens bestemmelser om, hvornår der er reklameret rettidigt, afhænger af, om der er tale om forbrugerkøb, civilkøb eller handelskøb.

I Købeloven opereres der med to reklamationsfrister, den relative og den absolutte. Den relative knytter sig til det tidspunkt, hvor manglen opdages, mens den absolutte løber fra det tidspunkt, hvor hesten blev leveret.

I forbrugerkøb gælder følgende vedrørende den relative reklamationsfrist: Køber skal reklamere overfor sælger inden rimelig tid efter, at fejlen er opdaget. Meddelelser givet inden 2 måneder efter, at køberen opdagede manglen er altid rettidigt.

I forbrugerkøb har køber med andre ord forholdsvis lang tid til at reagere overfor sælger, men det kan kun anbefales – for alle parters skyld - at reagere omgående, når en eventuel fejl opdages. Dette bør ske ved fremsendelse af anbefalet brev til sælger med oplysning om, hvad der er sket, og hvad køber ønsker/kræver i den anledning.

I handelskøb skal køber reklamere overfor sælger ”straks”, manglen opdages. I civilkøb ”uden ugrundet ophold”.

Den absolutte reklamationsfrist i henhold til Købelovens udfyldende bestemmelser er 2 år fra hestens levering/afhentning. Det indebærer, at fejl og mangler, der først opdages senere end 2 år efter hestens levering, som hovedregel ikke kan gøres gældende overfor sælger. Denne frist kan ikke afkortes i forbrugerkøb.

[b:07819d9f76]Købekontrakt[/b:07819d9f76]
De forhold, der er beskrevet ovenfor, er der taget højde for i den købekontrakt, som gratis kan hentes ned via Internettet. Tvister om handler med heste er triste og belastende for alle parter. Mange retssager ville formentlig aldrig være opstået, hvis parterne havde oprettet en skriftlig aftale. Så…. Er du på udkik efter hest, så rekvirer en købekontrakt med bilag og læs vejledningen grundigt igennem, inden du fortsætter jagten.

[size=24:07819d9f76]Spørgetid[/size:07819d9f76]

[b:07819d9f76]1) Lone Beck:[/b:07819d9f76]
Som du skriver handles der mange heste uden konktrakt, men er det ikke købeloven, der gælder, i de handler?
Hvilke problemer kan det give for hhv. køber og sælger, hvis man har handlet uden kontrakt?
Desuden vil jeg gerne spørge dig, om man kan handle en hest "som beset"? Det hører jeg mange sige, at man ikke kan.
Endelig vil jer gerne høre, om sælger hæfter for evt. røntgenfejl, hvis køber fravælger røntgenundersøgelsen. Og er det alle røntgenforandringer, der er handelsfejl, eller kun dem, der gør hesten halt?
Tak for et spændende foredrag!

[b:07819d9f76]Pernille Skinnerup:[/b:07819d9f76]
Jo Købeloven gælder for alle aftaler om køb af genstande, herunder heste! De fleste bestemmelser i Købeloven kan fraviges ved aftale, men mange af de regler, der gælder for forbrugerkøb, kan ikke fraviges ved aftale, de er såkaldt beskyttelsespræceptive, og er lavet for at beskytte forbrugeren. Når man laver en købekontrakt, tager man udvalgte, vigtige parametre ud og nedfælder dem på papir, så parterne har mulighed for at forholde sig konkret til det aftalte og ikke blot er henvist til at søge i Købeloven efter de bestemmelser, der gælder, hvis ikke andet er aftalt.

Hvis man handler uden kontrakt, er det Købelovens almindelige bestemmelser, der finder anvendelse på aftalen. Det er forsåvidt helt OK, men det er pludselig ikke OK, hvis den ene part bestemt husker, at sælger mundtligt oplyste, "at han selvfølgelig vil tage hesten retur, hvis køber ikke er tilfreds", og sælger efterfølgende hævder, at det har han aldrig nogensinde sagt og henviser til Købelovens bestemmelser, eller hvis to private bliver enige om, at køber kun kan påberåbe sig mangler, der opdages indenfor tre måneder, og køber efterfølgende reklamerer seks måneder efter levering og kræver, at hesten går retur.

At sælge en hest som beset indebærer ikke, at køber er afskåret fra at påberåbe sig skjulte fejl og mangler. Sådanne generelle mangelsfrihedsklaususler har i almindelighed ingen praktisk betydning fsva skjulte mangler, idet et sådant forbehold højst kan tillægges den retsvirkning, at køber hermed opfordres til at foretage en helt sædvanlig undersøgelse af hesten, - som han jo har pligt til i forvejen. Specifikke forbehold, feks. "sælger er bekendt med, at køber skal anvende hesten til avl, men kender ikke til hoppens anlæg herfor" er i orden og afskærer køber fra at påberåbe sig, at hoppen er fuldstændig gold eller lignende.

Hvis sælger beviseligt har opfordret køber till at lade hesten røntgenundersøge og køber ikke har efterkommet denne opfordring, kan sælger - alt andet lige - gøre gældende, at køber herefter er afskåret fra at påberåbe sig en mangel, som burde være opdaget i forbindelse hermed. Jeg ville nu skrive det ind i kontrakten, at parterne er enige om, at købers vægring har den retsvirkning. Det er således ligeså meget i sælgers interesse, at hesten bliver grundigt undersøgt i forbindelse med handlen.

En mangel kan kun påberåbes, hvis den har indflydelse på hestens værdi og/eller anvendelse. Røntgenologisk erkendelige forandringer, der ikke har en sådan indflydelse, kan ikke påberåbes overfor sælger.

[b:07819d9f76]2) LoneSchannon:[/b:07819d9f76]
Du skriver "...har sælger under særlige omstændigheder mulighed for at bevare ejendomsretten til hesten,..."
Hvornår kan dette være tilfældet?
Jeg ville gerne have en definition på forbrugskøb, handelskøb og civilkøb.
Hvis nu køber accepterer en fejl på hesten og det skrives tydeligt i købskontrakten - vil dette så også omfatte fejl, som kan opfattes som afledninger heraf - selvom der er tale om helt andre lidelser?
Altså fx hesten er væver - det accepteres - hesten får efter kort tid slidgigt i forbenene.

[b:07819d9f76]Pernille Skinnerup:[/b:07819d9f76]
I henhold til Købelovens § 28, stk. 2, kan sælger bevare ejendomsretten til salgsgenstanden, selvom den er overgivet til køber. Det kræver, at der indgåes en aftale med ejendomsforbehold. Under nærmere omstændigheder bevarer sælger herefter ejendomsretten til hesten, lige indtil sidste afdrag er betalt. Det er ikke en aftale, jeg kan anbefale at indgå.

Forbrugerkøb defineres som ”Et køb som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen handler udenfor sit erhverv. Sælger har bevisbyrden for, at købet ikke er et forbrugerkøb. Som forbrugerkøb anses under iøvrigt samme betingelser, endvidere køb fra ikke erhvervsdrivende, hvis aftalen om køb er indgået eller formidlet for sælgeren af en erhvervsdrivende”.

Et handelskøb betegnes som køb/salg mellem to erhvervsdrivende, og civilkøb som øvrige køb/salg, herunder køb/salg mellem private.

Det er min opfattelse, at køber ved at acceptere en mangel ved hesten tillige overtager risikoen for alle naturlige og sædvanlige følgevirkninger heraf. At en væver udvikler slidgigt på forbenene er efter min opfattelse velkendt i veterinærverdenen, og det er derfor købers risiko. Han er blevet gjort opmærksom på en mangel, og heri ligger også en opfordring til ham om at søge yderligere oplysninger om mulige konsekvenser heraf. Gør han ikke det, eller får han forkert vejledning af sin dyrlæge, er det ikke sælgers problem. Jeg forudsætter naturligvis, at sælger ikke har viden eller mistanke om, at der er indtrådt en følgeskade.

Inde på hjemmesiden www.muffogpartnere.dk under mit navn, ligger en vejledning om køb og salg af heste. Den kan jeg henvise til for yderligere spørgsmål og svar.

Tak for ros.

Med venlig hilsen

Pernille Skinnerup


fre 18. nov 2005 23:53
Profil
Vis indlæg fra foregående:  Sorter efter  
Svar på emne   [ 1 indlæg ] 

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst


Du kan ikke skrive nye emner
Du kan ikke besvare emner
Du kan ikke redigere dine indlæg
Du kan ikke slette dine indlæg

Søg efter:
Hop til:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Danish translation by Olympus DK Team